Kvalitná ochrana pred graffitmi, najlacnejšie nátery

Naša firma sa zaoberá odstraňovaním graffiti na celom území Českej a Slovenskej republiky, Rakúska a Nemecka. Najväčší nárast v súčasnej dobe spojený s odstraňovanie grafitu v SR je v regióne Bratislava. Problém s grafity je spozorovaný prevažne v ich obtiažnom odstránení. Buď sa nedajú odstrániť vôbec, alebo iba čiastočne. Pri odstraňovaní graffiti Bratislava z povrchu, ktoré nie sú ošetrené antigrafiti náterom Bratislava, alebo nástrekom Bratislava je  nutné upozorniť na to, že úspešnosť odstránenia grafitov Bratislava sa pohybuje od 60-90 %. U niektorých typov povrchov ušľachtilých materiálov ( prevažne sa jedná o povrchy z mramoru, teraca, žuli a prírodného kameňa ) sa sprejová farba môže dostať hlboko do štruktúry, a je problematické ich dokonale odstrániť. Pokiaľ odstraňujeme graffiti z fasád a štruktúrovaných omietok, ktoré neboli ošetrené antigraffiti náterom, je potrebné počítať s tým, že bude odstránená aj farba fasády. Naša firma pri práci, ktorá smeruje k odstráneniu grafitov postupuje tak, že sa pokúša grafity čo najviac zoslabiť, a na miesto nanesie fasádnu farbu. Problémom s odstraňovaním graffity sa dá predísť využitím antigraffiti ochrany. Po ošetrení fasády antigraffiti náterom je zaručená 100% ochrana pred graffiti. V prípade odstránenia grafiti nedochádza k poškodeniu povrchu. 3 vrstvy antigrafity náteru Bratislava sú nanášané na hladké povrchy. Pokiaľ sa jedná o nerovné, štruktúrované a pórové povrchy je nutné, aby vrstiev náteru bolo viacej. Odporúčame 6 až 12 vrstiev antigraffiti ochrany. V prípade výskytu grafitov na vašej budove vám firma A SERVIS LIPKA zaistí na akomkoľvek mieste v Českej a Slovenskej republike a v Rakúsku odstránenie graffiti v akomkoľvek rozsahu do 14 dní. Zo získaných skúseností môžeme tvrdiť, že pokiaľ bývajú graffity včas a rýchlo odstránené, ich autori zistia, že ich diela nemajú trvalú platnosť a pokúsia sa hľadať iný objekt, na ktorom ich umelecké diela trvalo vydržia. Naša firma odstraňuje grafity v regióne Bratislava. Za 9,70 €/m2 – táto cena je približne na 70% ceny konkurencie. Antigrafitový náter a ochrana  v Ústí nad Labem je za bezkonkurenčnú cenu  od 2,5 až 3,5 €/m2 – táto cena je približne na 40% ceny konkurencie. Následný servis vykonávame prakticky zdarma. Odstránenie grafitu v Bratislave z našej AGN /antigrafitová ochrana/- je už iba za obyčajných 4-5 €/m2 – prídeme i na 20 cm2 a celkom zdarma dáme na odstraňované miesto novú AGN. Porovnajte prosím túto službu s konkurenciou.

Námestie slobody 2909/16, 811 06 Bratislava – Staré Mesto … Dolnohorská 2835/102, 949 01 Nitra … Nitrianska 21, 920 01 Hlohovec … Belepotockého 2, 031 01 Liptovský Mikuláš … Petrovianska 36, 080 01 Prešov … Jašíkova 2478/3, 022 01 Čadca … Nám. SNP 22, 960 01 Zvolen … Na Hlinách 7, 917 01 Trnava … Pionierska 3067/12, 831 02 Bratislava – Nové Mesto … Adyho 2935/6, 984 01 Lučenec … Partizánska 6846/57A, 911 01 Trenčín … Hutníkov 308/29, 965 01 Žiar nad Hronom … Šumperská 2729/60, 971 01 Prievidza … Šaldova 9527/2, 831 07 Bratislava – Vajnory … Pod sadom 702/5, 010 04 Žilina … Uherova 49, 058 01 Poprad … Na Bielenisku 4, 902 01 Pezinok … Kukučínova 2309/59, 901 01 Malacky … Mlynská 6704, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves … Vinohrady 3, 940 67 Nové Zámky … Tatranská 7310/65, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Hybešova 7312/40, 831 06 Bratislava – Rača … Stummerova 83, 955 01 Topoľčany … Tranovského 2185/31, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Svrčia 3200/25, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Hviezdoslavova 1509/11, 034 01 Ružomberok … Jovická 1711/2, 048 01 Rožňava … Petrušovského 4, 066 01 Humenné … Miletičova 577/49, 821 09 Bratislava – Ružinov … Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava – Petržalka … Dlhá 3138/5, 921 01 Piešťany … Svätoplukova 421/28, 979 01 Rimavská Sobota … Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda … Ovocná 316/10, 851 10 Bratislava – Jarovce … Sklabinská 1, 036 01 Martin … Linzbothova 9736/16, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Medová 16, 841 10 Bratislava – Devín … Stromová 1, 900 31 Stupava … Slovanská 1404/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica … Sídlisko Hanza 315/5, 924 01 Galanta … Bratislavská 16, 926 01 Sereď … Komenského 2137/47, 075 01 Trebišov … Palárikova 2286/42, 052 01 Spišská Nová Ves … Kupeckého 339/58, 040 01 Košice … Centrum II. 94/56, 018 41 Dubnica nad Váhom … Duklianska 3543, 085 01 Bardejov … T. Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov … Žitavská 5043/1, 821 07 Bratislava-Vrakuňa … Balkánska 107/102, 851 10 Bratislava – Rusovce