Bratislava Stupava tepovanie kobercov

Mnoho firiem využíva extrakčnú metódu, ktorá nie je natoľko účinná. Extraktor má iba jeden, nanajvýš dva motory, a nemá takú silu sania na to, aby odstránil nečistoty dostatočne. Princíp extrakčnej metódy je vstreknutie chémie do koberca a vo veľmi krátkom čase odsatie z koberca štrbinou. Výsledok býva často neuspokojivý, koberce v Bratislave Stupave bývajú fľakaté alebo v krátkej dobe opäť špinavé. Metóda strojového čistenie kobercov pomocou kotúčového stroja a tlakového 3-motorového vysávača je spôsob ako firma A SERVIS LIPKA, s.r.o. čistí koberce Bratislava Stupava. Postup práce je, že sa rovnomerne aplikuje chémia, ktorá reaguje s vodou a je zapracovaná do štruktúry koberca rotačnými kefami. Na týchto miestach realizoval náš team kotúčové čistenie kobercov, vypracoval cenovú ponuku: Budovateľská 56, 080 01 Prešov … Priemyselná 24, 903 01 Senec … Generála Milana Rastislava Štefánika 106, 911 01 Trenčín … Brezovská 38, 907 01 Myjava … Cukrovarská 66, 926 01 Sereď … Orešie 21, 902 03 Pezinok … Trenčianska 29, 821 09 Bratislava – Ružinov, Bratislava 2 … Stará cesta 21, 931 01 Šamorín … Stummerova 138, 955 01 Topoľčany … Kočovská 24, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Vajanského 33, 971 01 Prievidza … Závažná Poruba 556, 032 02 Závažná Poruba … Kremnička 54, 974 05 Banská Bystrica … Ilýrska 41, 851 10 Bratislava – Rusovce, Bratislava 5